Newsletter

Touto registrací dává zákazník ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zák. č. 480/2004 Sb. svůj výslovný souhlas společnosti SHIMADZU Handels GmbH podnikající v ČR prostřednictvím své organizační složky SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka (dále jen "Společnost") se zasíláním newsletterů a jiných obchodních sdělení elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v registračním formuláři, a to v četnosti maximálně jedenkrát týdně. Souhlas se zasíláním newsletterů a jiných obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odmítnout, a to na e-mailu cz@shimadzu.eu.com nebo odpovědí na potvrzující email. S veškerými podrobnostmi elektronických kontaktů získaných od svých zákazníků bude Společnost nakládat v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jen pro účely zasílání svých newsletterů a jiných obchodních sdělení.