Vítejte v Shimadzu Česká republika

 

Vítejte v Shimadzu. Na našich webových stránkách naleznete informace o našich řešeních analytické přístrojové techniky. Shimadzu poskytuje širokou škálu analytických přístrojů nezbytných pro výzkum, vývoj a kontrolu kvality v různých segmentech trhu, jako jsou potraviny, nápoje a zemědělství; farmaceutický průmysl; klinický průmysl; životní prostředí; chemický a petrochemcký průmysl, biopaliva a energie, plasty a guma. Náš vysoce kvalitní sofistikovaný sortiment zahrnuje plynovou chromatografii (GC), plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí (GCMS), kapalinovou chromatografii (LC, HPLC, UHPLC), kapalinovou chromatografii s hmotnostní detekcí (LCMS), ultrarychlou hmotnostní spektrometrii (UFMS), spektroskopii, UV-Vis-NIR, FTIR, atomovou absorpční spektroskopii (AAS) a energo-disperzní rentgenovou fluorescenční spektroskopii, optickou emisní spektroskopii a hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES, ICP-MS), elementární a povrchové analytické systémy, velikost částic, life science laboratorní přístroje, celkový obsah organického uhlíku (TOC), zkoušení materiálů a technologie měření. Naše nabídka je završena data managementem a softwarovými systémy.

Spolupracujeme s informačním portálem LabRulez

Jedná se o unikátní online portál, který shromažďuje rozsáhlé informace z oblasti analytické chemie. Je rozdělený na 3 sekce: GCMS, LCMS a nově také ICPMS.
Ve všech sekcích se dozvíte novinky z dané oblasti analytické chemie včetně vyhledávání potřebných aplikačních metod.
Součástí je také nabídka nových pracovních pozic v soukromém i veřejném sektoru analytické chemie.

Doporučené články

Advanced i-series

LCMS-9050

Top of This Page