Analytics

Shimadzu je firma, která vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science. Naše stránky nabízejí přehled výrobků a podpory pro oblasti instrumentální analytické analýzy, biotechnologií materiálového testování.

Kromě základních informací a specifikací můžete získat nový náhled na různé aplikace. Z této stránky můžete přímo kontaktovat naše evropské zastoupení a dealery.


Vážení,
Obracíme se na Vás jménem Shimadzu Handels GmbH organizační složka Česká republika s následujícími informacemi.

Shimadzu Corp., jejíž jsme součástí, poskytuje i za této situace veškeré služby, na které jste zvyklí:

  • Nadále jsou poskytovány všechny služby našich servisních techniků, a to při dodržování všech bezpečnostních opatření, přijatých i na vaší straně. Kromě urgentního servisu provádíme i standardní servis, maintenance, ověřování a validace
  • Dodávky náhradních dílů funguje bez omezení, bohužel někdy s delšími dodacími lhůtami díky přepravním problémům – zdržení na hranicích apod.
  • V případě vašeho zájmu nabízíme odborné konzultace jak s prodejci v příslušných zemích, tak i pomocí Skype, s produktovými specialisty z naší evropské centrály v Německu
  • Okamžitě pro vás vypracujeme požadované cenové informace/nabídky
  • V případě vašeho zájmu, jsme schopni i objednané přístroje doručit v krátkých termínech a ty nainstalovat, ev. udělat IQOQ a plně zaškolit
  • Současně nabízíme zdarma základní bloky doškolování software pro HPLC, GC a GCMS formou Skype a ev. odborné konzultace v pracovních dnech od 8 do 16:30 ( bližší informace na cz@shimadzu.eu.com )

Váš Tým Shimadzu Handels GmbH organizační složka


Objednávka servisu

Objednávka náhradních dílů