Zkušební stroje AG-Xplus

Spojení funkce autotuningu řídicích parametrů v reálném čase založených na naměřených hodnotách napětí a deformace a také na spolehlivém srovnání neznámých hodnot vzorků, bez nutnosti předchozího zkoušení.

Autograph Precision Universal Testing Machine  AG-Xplus Series

Vlastnosti

Krátká doba zkušebního cyklu

Výběrem zkušebního stroje max. 5kN stolního provedení s návratovou rychlostí 3300 mm/min a rychlostí 3000 mm/min se zkracuje zkušební cyklus u vzorků, které se napínají, jako je např. guma.

Snížená verze zkušebního stroje (model SC)

Uvedený zkušební stroj je ideální pro zkoušky malých dílů, jako jsou elektrické nebo elektronické součásti. Zkušební stroj nabízí 700 mm zkušebního prostoru a celková výška zkušebního stroje 1130 mm umožňuje instalaci v nízkých prostorech.

Úsporný režim Standby snižuje zátěž životního prostředí

Zkušební stroj AG-Xplus snižuje spotřebu elektrické energie v režimu Standby, snižuje produkci emicí CO2 a snižuje celkovou ekologickou zátěž. Podle velikosti rámu se dosahuje úspor elektrické energie mezi 10 – 25%.

Snadné řízení nárůstem napětí a deformace

Spojení funkce autotuningu řídicích parametrů v reálném čase založených na naměřených hodnotách napětí a deformace a také na spolehlivém srovnání neznámých hodnot vzorků, bez nutnosti předchozího zkoušení. Navíc funkce autotuningu umožňuje snadné řízení deformací podle požadavku normy EN ISO 6892-2016.

  • Ocelářský průmysl:
    Ocelářský průmysl dostává stále více požadavků z automobilového průmyslu na zkoušení se řízením zkoušky deformací dodatečně k řízení napětím.
  • Plastikářský průmysl:
    V plastikářském průmyslu je řízení deformací podstatné pro výpočet modulu pružnosti podle nové normy využívající náběžnou část křivky napětí – deformace.
  • Keramický průmysl:
    V keramickém průmyslu je přesné řízení vyžadováno na počátku testu, protože po krátké chvíli zatěžování vzorek praská.

Ultra rychlá vzorkovací frekvence zachytí většinu náhodných změn napětí

Ultra rychlá vzorkovací frekvence 0,2ms (5kHz) zachytí i kritické kolísání zkušební síly, jako je tomu např. u křehkých materiálů. Navíc je možné vzorkovací frekvenci během testu změnit a tím získat detailnější analýzu důležité oblasti. Obecně se zkouší jedna dávka (pět vzorků), vyloučí se minimální a maximální hodnoty a poté se vezme střední hodnota ze zbývajících tří vzorků. Avšak ultra rychlá vzorkovací frekvence zajistí data s malými rozdíly právě už u dvou vzorků, čímž se zvýší efektivita a sníží náklady uživatele.

Osminásobné zlepšení rozlišení řízení zlepšuje spolehlivost výsledků zkoušky

Rozlišení řízení rychlosti má velký význam pro výsledky testu, hlavně v oblasti s nízkou rychlostí. Stroj AG-Xplus nabízí dříve nevídaný stupeň rozlišení pro dosažení větší přesnosti ve výsledcích zkoušky.

Pro přesné měření křivky napětí – deformace a to od malých po velké síly

Přesný siloměr se širokým pásmem garantované přesnosti, od 0,1% - 100%, snižuje nutnost výměny siloměrů a přípravků, čímž narůstá efektivita zkoušení. Přechod od rozsahů přesnosti siloměru k jednorozsahovému měření zvyšuje přesnost měření.

Pohodlnější měření výrobků

Bezprostřední analýzu naměřených dat umožňuje současné načtení 12 kanálů dat do počítače. Synchronizované zpracování dat z více tenzometrů a zkušebních sil je velmi přínosné při měření skutečných výrobků.

Důvěra a spolehlivost

JCSS

Velmi tuhý rám je základem sofistikovaného zkušebního stroje. Rám zkušebního stroje AG-Xplus byl přepracován a postaven na novém konceptu. Všechny sloupové a stolní zkušební stroje obsahují vedení příčníku, které poskytuje ve srovnání s konvenčními stroji mnohem větší torzní tuhost.

* Shimadzu je certifikovanou společností u JCSS pro kalibraci jednoosých zkušebních strojů (JIS Q 17025, ISO/IEC 17025). JCSS se nechává křížově certifikovat s americkou NVLAP a dalšími certifikačními standardy po celém světě tak, aby byla zajištěna celosvětová sledovatelnost.

* Tyto výrobky vyhovují CE.

* Stroje AG-Xplus vyrábí profesionálové v podnicích certifikovaných podle ISO 9001, zajišťující bezstarostný provoz.

* Vnější vzhled a tech. specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění ve smyslu vývoje výrobku.

Tato stránka může obsahovat odkazy na výrobky, které nejsou dostupné ve Vaší zemi.
Prosím, kontaktujte nás, abychom Vám předali informace o dostupnosti výrobku ve Vaší zemi.

Top of This Page