Rázová zkouška

Během posledních let se kompozitové materiály s polymerovou matricí začaly používat v mnoha strukturálních dílech např. v automobilovém nebo leteckém průmyslu. Shimadzu nabízí vysokorychlostní trhací a nárazové stroje. Prosím, kontaktujte nás.

Přehled produktů

Top of This Page