Vlastníkem www.shimadzu.cz a zodpovědným je:

SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka

Ocelářská 1354/35
190 00, Praha 9

Vedoucí organizační složky:

Robert Kaubek

Zápis u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7192
IČ: 15887103
DIČ: CZ15887103

Kontakt:

TEL: +420 284 080 221
cz@shimadzu.eu.com
www.shimadzu.cz

Nepovolujeme použití těchto imprint informací jako tel. číslo a e-mail na nevyžádanou reklamu a nebo průzkum trhu

Zodpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za obsah těchto webových stránek. Obsah těchto stránek je sestavený s maximální opatrností. Nepřebíráme však žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost a nebo aktuálnost obsahu. Poskytovatelé služeb však nejsou povinni dohlížet na nimi poskytnuté a nebo uložené informace a nebo hledat odkazy naznačující jakoukoliv nezákannou operaci.
Závazky týkající se odstranění informací a nebo pozastavení jejich využívání zůstávají nedotčené. Zodpovědnost v této věci se poskytuje pouze v okamžiku, kdy dojde ke zjištění porušení konkrétního zákona. Neoprávněný obsah bude okamžitě odstraněn, když se o něm dozvíme.

Odpovědnost za obsah

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky. Nemáme žádný vliv na obsah těchto stránek. Proto nemůžeme převzít odpovědnost za obsah těchto stránek. V takovém případě jsou za jejich obsah zodpovědní provozovatelé odkazovanýc stránek nebo poskytovatelé.
V čase vytvoření odkazu byly stránky, na které se odkazuje, zkontrolované kvůli možným právním nesrovnalostem. Trvalá inspekce odkazovaných stránek není možná bez přiměřeného náznaku, že došlo k porušení zákona. Neoprávněné odkazy budou okamžitě odstraněny, když se o nich dozvíme.

Autorská práva

Obsah a další zveřejnění informací na těchto webových stránkách (např. údaje, uspořádání, zdrojový text, software, obsah, funkčnost, zvuk, záznam odkazů, databáze, animované obrázky atd.) podléhají českému autorskému právu.

Soubory ke stažení a kopie těchto stránek jsou povolené pouze na soukromé použití. Komerční použití našeho obsahu bez našehou souhlasu je nezákonné. Reprodukce, úprava, distribuce, a jakýkoliv druh využívání mimo omezení autorského zákonna si vyžaduje písemný souhlas autora. Reprodukce stránek, textu a nebo jednotlivých článků není povolená, pokud nejsou reprodukované v plném rozsahu bez jakýchkoliv úprav obsahu nebo přidání komentářů. Výjimkou z tohoto požadavku jsou cenové nabídky označené jako takové a doplněné odkazem na jejich zdroj.

Ochranné známky, patenty

Ochranné známky (™ ), registrované ochranné známky (®) a patenty jsou chráněné zákonem a patří společnosti Shimadzu Europa GmbH a nebo příslušným vlastníkům. Ochranné známky a patenty se nemohou používat bez předchozího písemného souhlasu majitele.

Evropské ústředí

Shimadzu Europa GmbH

Albert-Hahn-Straße 6-10
D-47269 Duisburg

T +49 (0)203/7687-0
info@shimadzu.eu

Top of This Page