Materiálové zkoušení & kontrola kvality

Různé materiály mají různé vlastnosti, a podle síly použité pro zkoušení materiálu a okolního prostředí (atmosféry) se liší i jejich chování. V dnešní době, kdy se na kvalitu produktů a jejich bezpečnost klade velký důraz, poskytují zkušební stroje data, která slouží pro další vývoj a výzkum lepších materiálů a výrobků.
Zkušební a inspekční stroje soustřeďují technologie na vysoké úrovni, jako je přesná elektronika, kontrolér, optika, snímače a procesní informace, které vytváří optimální vyhodnocovací systém pro danou aplikaci. .

Přehled produktů

Top of This Page