Děkujeme Vám za Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás podrobně informujeme o zacházení s Vašimi údaji.

I. Použití naší webové stránky

1. Informativní použití našich webových stránek

Pokud používáte webovou stránku pouze pro informační účely, t. j. pokud nám nezadáte žádné údaje, ani nám jiným způsobem nepřenášíte informace, zhromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenáší na náš server. Když si chete prohlédnout naší webovou stránku, zhromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nepostradatelné na zobrazení naší webové stránky a na zaberpečení její stability a bezpečnosti. Právním základem je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl v časovém pásmu oproti Greenwichského střednímu času (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Množství přenesených dat a stav přístupu (přenesen soubor, soubor nebyl nalezen atd.)
 • Webová stránka, ze které pochází požadavek
 • Typ prohlížeče / verze / jazyk
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížeče.

Doba uchovávání těchto údajů (deníků) je 30 dní.
Shromažďování údajů pro poskytování webové stránky a uchovávání dat v protokolových souborech je pro fungování webové stránky povinné. Proto neexistuje žádná možnost ze strany uživatele vznést námitky.

2. Registrace na odebírání newsletteru

Nabízíme Vám odebírání newsletteru, který vám poskytne cílené informace o našich produktech a akcích, seminářích a webinářích, jakož i obecné novinky o naší společnosti. Informační newsletter bude zaslán pouze s Vaším výslovným souhlasem. Po zadání e-mailu obdržíte potvrzovací e-mail na zadanou e-mailovou adresu. Newsletter bude zaslán až po výslovném potvrzení kliknutím na odkaz uvedený v potvrzujícím emailu (tzv. Dvojité přihlášení). Údaje se ukládají s registračním formulářem. Kromě viditelných polí formuláře, jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, se také uloží čas registrace a aktuální jazyk. Tyto informace potřebujeme, abychom Vás osobně oslovili a abychom vám zasílali newsletter ve správném jazyce. Newsleter Vás informuje o nejnovějších zprávách, produktech a službách skupiny Shimadzu. Právním základem pro zpracování Vašich údajů v rozsahu registrace pro zasílání newsletteru a zasílání je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Váš e-mail bude uložen, dokud se z odběru neodhlásíte. Máte samozřejmě právo kdykoliv svůj souhlas do budoucnosti a odhlásit z odběru. Odběr newsletteru můžete zrušit klepnutím na tlačítko odhlášení v každém vydání. Vaše e-mailová adresa bude po zrušení odstraněna ze seznamu adres odebírajících newsletter.

3. Registrace na akce nebo soutěže

Účelem zpracování je uskutečnit akci nebo soutěž. Při registraci na naší stránce na akci, webinář nebo kongres musíme požádat o osobní údaje na jejich zpracování. Při odesílání registrace obdržíte e-mail pro ověření registrace (dvojité přihlášení). Teprve po potvrzení uložíme vaše údaje do naší databáze vztahů se zákazníky a předáme je příslušnému personálu na akcích. Vaše údaje použijeme na plánování událostí a na zasílání dokumentů, pokud je to nutné. Kontakt bude navázán pouze s ohledem na čas a obsah události, na kterou jste se zaregistrovali.
Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo pokud cílem registrace je uzavření smlouvy, pak dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Vaše osobní údaje shromážděné během soutěže budou vymazány, pokud již nejsou potřebné pro danou událost nebo soutěž, nebo pokud svůj souhlas odvoláte.
Souhlas s účastí na akci a / nebo soutěži můžete kdykoliv odvolat. Obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů, jehož kontaktní údaje naleznete níže.

4. Kontaktujte nás

Shromažďujeme osobní údaje, když nám je dobrovolně poskytnete, například když nás budete kontaktovat. Takto poskytnuté osobní údaje se samozřejmě použijí pouze pro účely, pro které jste nám je poskytli, když jste nás kontaktovali.
Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce. Následující informace jsou povinné: Název společnosti, divize, jméno a e-mail žadatele a adresa společnosti. Tyto informace potřebujeme pro zpracování Vaší žádosti. Můžete nám také dobrovolně poskytnout své telefonní číslo a faxové číslo, abyste urychlily reakci na Vaši žádost a mohli jsme Vás přímo kontaktovat. Pokud jde o informace v komunikačních kanálech (např. E-mailová adresa, telefonní číslo), zároveň souhlasíte s tím, že Vás můžeme prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu kontaktovat, abychom mohli reagovat na Vaši žádost.

Předávání těchto informací se uskutečňuje výslovně na základě dobrovolnosti a s Vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Také máme oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR odpovídat na Vaše žádosti. Pokud je cílem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Údaje, které jsme obdrželi v průběhu kontaktování, vymažeme, jakmile to již nebude nezbytné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.
Své prohlášení o souhlasu můžete samozřejmě kdykoli v budoucnu odvolat. Obraťte se na našeho inspektora ochrany údajů, jehož kontaktní údaje naleznete níže.

5. Cookies

Používáme cookies na různých stránkách, abychom udělali Vaši návštěvu naší webové stránky atraktivní a umožnily využití určitých funkcí. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači. Cookies, které používáme, se po ukončení relace prohlížeče odstraní z pevného disku (tzv. Session cookies). Používání cookies můžete deaktivovat v nastavení Vašeho prohlížeče. Může to však vést k omezením při používání naší webové stránky.
Existují různé typy souborů cookies:
Krátkodobé (session cookies) jsou dočasné soubory cookie, které se ukládají v internetovém prohlížeči uživatele, dokud se okno prohlížeče nezavře a soubory cookie relace se odstraní.
Dlouhodobé (Persistant cookies) se používají na opakované návštěvy a ukládají se v prohlížeči uživatele na předem definovaný čas.
Soubory cookies první strany (first-party cookies) nastavuje webová stránka, kterou uživatel navštíví. Informace ze souborů cookies mohou číst pouze tyto webové stránky.
Soubory cookies třetích stran (third-party cookies) nastavují organizace, které nejsou provozovateli webových stránek, které uživatel navštěvuje. Tyto cookies používají například marketingové společnosti.

Podle zákona můžeme ukládat soubory cookies na Vašem zařízení, pokud jsou naprosto nezbytné pro fungování této stránky. Pro všechny ostatní typy souborů cookies potřebujeme Vaše povolení. Právním základem užívání absolutně nezbytných cookies je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro všechny ostatní cookies je právním základem Váš souhlas, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Váš souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat z Cookie-bannery na naší webové stránce.

Váš souhlas se týká následujících domén:
Váš aktuální stav:

Změňte své nastavení

Soubory cookie použité na této webové stránce jsou:

6. Marketing

Marketingové cookies se používají ke sledování návštěvníků webových stránek. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a atraktivní pro jednotlivé návštěvníky, a proto jsou pro vydavatele a inzerenty třetích stran cennější. Dále používáme cookies, abychom limitovaly pravděpodobnost přehrávání reklamy a změřili účinnost našeho reklamního úsilí.
Tyto informace se mohou sdílet is třetími stranami, například s reklamními sítěmi. Právním základem je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Přímý marketing má oprávněný zájem pro účely sledování zpracovávání údajů. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracování svých údajů za účelem takové reklamy. Z tohoto důvodu vám nabízíme možnosti odhlášení pro příslušné služby. Alternativně můžete zabránit nastavení cookies v nastavení prohlížeče. Pro marketingové účely používáme různé služby, které jsou popsány níže.

7. Analýza webových stránek

Pro účely analýzy a optimalizace webových stránek využíváme různé služby, které jsou popsány níže. Můžeme například analyzovat, kolik lidí navštíví naši stránku, které informace jsou nejžádanější nebo jako návštěvníci nabídku najdou. Mimo jiné shromažďujeme údaje o webové stránce, z níž dotyčná osoba přišla na webovou stránku (tzv. Zprostředkovatel), které podstránky webové stránky navštívila nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prosvětlováno. To nám pomáhá navrhovat a zlepšovat naše služby uživatelsky přívětivým způsobem. Údaje shromážděné v procesu lze použít k osobní identifikaci jednotlivých uživatelů na marketingové účely. Shromažďují se anonymní nebo nanejvýš pseudonymní údaje. Právním základem je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8. Google Analytics

Pokud jste dali svůj souhlas, na této webové stránce je použita služba Google Analytics, webová analytická služba Google Ireland Limited ( "Google"). Použití zahrnuje operační režim "Universal Analytics". To umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce mezi více zařízeními k pseudonymních ID uživatele, a tak analyzovat činnosti uživatele mezi zařízeními.
Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé interagují s webem. Informace generované souborem cookies o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a ukládají se tam. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, společnost Google předem redukuje Vaši IP adresu do členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Chtěli bychom zdůraznit, že na této webové stránce byla služba Google Analytics rozšířena o anonymizaci IP, aby se zajistil anonymní sběr IP adres (tzv. IP masking). Adresa IP přenášená Vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics se neslučuje s jinými údaji Google. Více informací o podmínkách použití a ochraně údajů najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo
https://policies.google.com/?hl=en
Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, na sestavení zpráv o činnosti webové stránky a na poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. Právním základem využívání služby Google Analytics je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Příjemcem shromážděných údajů je společnost Google. Osobní údaje budou přenášet do USA na základě EU-US ochrany soukromí na základě rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti. Certifikát si můžete stáhnout zde. Data, které posíláme a jsou propojeny s cookies, identifikátory uživatele (např. User-ID) nebo reklamními identifikátory, se automaticky vymažou po 14 měsících. Data, jejichž retenční doba byla dosažena, se automaticky vymažou jednou měsíčně. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna blokováním ukládání souborů cookies odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě nemusí být možné plně využívat všechny funkce této webové stránky.
Můžete také zabránit společnosti Google shromažďovat údaje generované souborem cookies a související s Vaším používáním webové stránky (včetně vaší adresy IP) a zpracovávat tyto údaje společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče. Cookies zrušení zabrání budoucímu shromaždování Vašich údajů při návštěvě tohoto webu. Chcete-li zabránit tomu, aby Universal Analytics shromažďoval údaje na různých zařízeních, musíte se odhlásit ze všech použitých systémů. Pokud kliknete zde, soubor cookie na zrušení bude nastaven: [Vypnout Google Analytics]

9. Twitter reklamní značky

Na našich webových stránkách používáme služby Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. V rámci EU / EHP orgánům odpovědným za nakládání s právy subjektu údajů je:

Twitter International Company
Attn: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRELAND.

Twitter inzeráty umožňují inzerentům shromažďovat údaje od uživatelů, kteří navštíví jejich webové stránky. Soubory cookies a kód se používají k připojení webové stránky k platformě třetích stran, jako jsou například Twitter. Z Vašich údajů o používání se vygeneruje nevratný a neosobní kontrolní součet (hodnota hash) a odesílá na Twitter na analytické a marketingové účely. Kromě toho se používá tzv. "Twitter pixel" na sledování akcí uživatelů poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Twitteru. Zaznamenává se chování uživatelů, jako například navštívené webové stránky, obnovený obsah, čas návštěvy atd., Ale také údaje týkající se zařízení, jako jsou používané aplikace a operační systémy. Vaše IP adresa bude uložena a použita na geografické šíření reklamy. Díky "křížové personalizaci zařízení" se Twitter pokouší také identifikovat a propojit všechna zařízení uživatele. Protože data jsou ukládána a zpracovávány prostřednictvím Twitteru, je také možné se připojit k příslušnému uživatelskému profilu na twitter.com.

V průběhu zpracování mohou být údaje přeneseny na server společnosti Twitter Inc. v USA. Twitter Inc. je držitelem EU-USA certifikátu na ochranu soukromí a tedy zaručuje úroveň ochrany Vašich údajů srovnatelnou s evropským zákonem o ochraně dat. Certifikát si můžete stáhnout zde: (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active)

Anonymizované údaje budou odstraněny do 6 měsíců. Data, které umožní identifikaci konkrétního uživatele na Twitteru, se vymažou do 90 dní. Další informace o ukládání dat získáte od poskytovatele nebo navštivte stránku https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html

Proti shromažďování údajů lze namítat prostřednictvím služby Twitter úpravou nastavení inzerce ve svém účtu Twitter nebo na stránce https://twitter.com/personalization Pokud si přejete deaktivovat zájmově orientovanou reklamu od určitých inzertních partnerů třetích stran, můžete tak učinit na https://optout.aboutads.info a https://optout.networkadvertising.org

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich dalším zpracování a použití, jakož io nastaveních ochrany osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na Twitteru: https://twitter.com/privacy

10. LinkedIn služby

Tato webová stránka používá služby LinkedIn pro zlepšení uživatelského komfortu na naší webové stránce na to, abyste se mohli přihlásit přes LinkedIn a usnadnit používání sociální sítě LinkedIn a poskytnout kontakt s ostatními uživateli LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Corporation, 599 N Mathilda Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA. LinkedIn dostává informace o Vašich návštěvách a interakcích se službami LinkedIn, které poskytujeme, například když se přihlásíte přes LinkedIn nebo použijete doplňky (například "Sdílejte s LinkedIn" nebo "Podat žádost o zaměstnání přes LinkedIn").
Při používání služeb LinkedIn na našem webu, LinkedIn používá Vaše přihlašovací informace, cookies, informace o zařízení a adresy internetového protokolu ( "IP"), aby vás identifikoval a zaznamenal Vaše použití. Další informace o cookies, které používá LinkedIn, najdete na adrese: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Pokud jste členem sociální sítě poskytovatele a jste přihlášeni do sociální sítě během své návštěvy této webové stránky, Vaše údaje a informace o Vaší návštěvě této webové stránky mohou být propojeny s Vaším profilem na sociální síti. Nemáme žádný vliv na přesný rozsah údajů, které od Vás poskytovatel získá. Další informace o rozsahu, povaze, účelu zpracování údajů, lhůtách uchovávání ao Vašich právech a nastaveních ochrany osobních údajů naleznete v upozornění o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy a
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy-summary
V případech, kdy výslovně souhlasíte se zpracováním Vašich údajů, například když jako člen LinkedIn udělíte naší aplikaci oprávnění k přístupu k Vašim zdrojům na LinkedIn, Váš souhlas představuje právní základ pro zpracování údajů (článek 7 GDPR). V jiných případech, například, když žádáte o zaměstnání v naší společnosti přes LinkedIn, je zpracování osobních údajů nezbytné pro založení pracovního poměru (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a § 26 BDSG). V opačném případě je náš oprávněný zájem na zpracování Vašich údajů odůvodněn výše uvedenými účely (čl. 6 odst. 1 písm. F) HDP). Chcete-li zabránit LinkedIn ve shromažďování údajů pro reklamní účely, můžete nastavit cookies pomocí tohoto odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
Další úpravy na změnu ochrany údajů lze provádět pomocí tohoto odkazu: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=sk

II. kariéra

O zaměstnání v naší společnosti můžete požádat elektronicky, např. prostřednictvím e-mailu nebo webových formulářů. Upozorňujeme, že e-maily odeslané nešifrovaně nejsou chráněny proti přístupu.

Vaše údaje se použijí při zpracování Vaší žádosti a při rozhodování o tom, zda založit pracovní vztah. Právním základem je § 26 odst. 1 ve spojení s § 26 odst. 8 S.2 BDSG. Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovány do té míry, do jaké je to nezbytné pro ochranu proti právním nárokům uplatňovaným proti nám v procesu podání žádosti. Právním základem je čl. 6 odst. 1 S.1 lit. f GDPR. Mezi uvedené účely patří i náš oprávněný zájem o zpracování.

V případě pracovního poměru mezi Vámi a námi můžeme v souladu s čl. 26 odst. 1 BDSG dále zpracovávat Vaše osobní údaje, které jsme od vás dostali, pro účely pracovního poměru, pokud je to nutné k provádění nebo ukončení pracovního poměru nebo na uplatnění nebo splnění práv a povinností zastoupení zaměstnanců vyplývající ze zákona nebo kolektivní smlouvy, smlouvy o dílo nebo službu (kolektivní smlouva). Vaše aplikační údaje nebudou zpracovány nad rámec výše uvedeného použití.

Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději po 6 měsících od ukončení postupu podání žádosti za předpokladu, že z naší strany nebudou bránit žádné jiné opodstatněné zájmy nebo že jste nám nedali souhlas na delší uchovávání. Dalšími oprávněnými zájmy v tomto smyslu jsou například povinnost dokazování v řízení podle zákona o obecném zacházení (General Equal Treatment Act AGG).

III. Nepřenášení údajů třetím stranám; Vhodná ochranná opatření

Vaše údaje nebudou poskytnuty třetím stranám, pokud k tomu nebudeme ze zákona zavázáni nebo pokud s tím výslovně nebudete souhlasit. V případě, že externí poskytovatelé služeb přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, přijali jsme právní, technické a organizační opatření a pravidelně provádíme kontroly, abychom se ujistili, že dodržují ustanovení zákonů o ochraně údajů. Pokud takoví externí poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP), jsou zavedena vhodná ochranná opatření, která zajistí, aby nebyla ohrožena úroveň ochrany fyzických osob zaručena GDPR.

IV. Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud získáme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů.
Při zpracování Vašich osobních údajů na dodržení smlouvy mezi vámi a společností Shimadzu Europe GmbH, čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR slouží jako právní základ. Platí to i pro zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.
Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá naše společnost, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR slouží jako právní základ.
Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad předchozím zájmem, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

V. Vymazání údajů a trvání uložení

Vaše osobní údaje budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile účel uchovávání přestane platit. Na druhé straně mohou být údaje uchovávány, pokud to ustanovil evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v nařízeních, zákonech nebo jiných ustanoveních EU, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje budou také blokovány nebo vymazány, pokud vyprší doba uchovávání předepsaná výše uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro účely uzavření nebo splnění smlouvy.

VI. Vaše práva

1. Pokyny na zrušení v případě souhlasu

Máte právo kdykoliv svůj souhlas s ochranou dat. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho zrušení.

2. Poučení o právech dotčených osob

Rádi vám poskytneme informace o tom, zda a které z Vašich osobních údajů ukládáme (článek 15 GDPR). Kromě toho máte

 • právo na opravu (článek 16 GDPR),
 • právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 • právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 • právo namítat (článek 21 GDPR)
 • a právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR).

3. Pokyny týkající se práva na stížnost

Aniž jsou dotčena tato práva a možnost odvolat se na jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, můžete kdykoli uplatnit své právo na odvolání se na kontrolní orgán, zejména v členském státě, ve kterém pobýváte, pracujete nebo máte podezření z porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s právními předpisy o ochraně údajů (článek 77 GDPR).

VII. Totožnost a kontaktní údaje kontrolora

Odpovědná osoba ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je

Shimadzu Handels GmbH - organizační složka
Ocelářská 1354/35
190 00 Praha 9, Česká republika

Kontakt:
Telefon: +420 284 080 221
Mail: cz@shimadzu.eu.com

VIII. Kontaktní údaje na inspektora ochrany údajů

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte našeho inspektora ochrany údajů, kterého lze kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na této e-mailové adrese:
mailto: jlanger@eulegal.cz

IX. Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, na které se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje. Pokud použití webových stránek jiných poskytovatelů zahrnuje sběr, zpracování nebo použití osobních údajů, dodržujte prosím informace o ochraně dat příslušných poskytovatelů.

X. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Aktuální stav je z února 2020.

Top of This Page