TRAPEZIUM X Software

(wmv.52MB)

Poskytuje intuitivní ovládání

1. Vyhledání souborů a volba parametrů se provede jedním klepnutím do seznamu zkušebních postupů a následné efektivní provedení testu.

 • Vyhledání souborů a volba parametrů se provede jedním klepnutím do seznamu zkušebních postupů a následné efektivní provedení testu.
 • Ač se více výsledků zkoušek a zkušebních postupů nahromadí během času, je možné vyhledat soubory pomocí klíčových slov nebo data. Navíc je možné předem nahlédnout do protokolu a seznamu nastavení, čímž se usnadní finální nalezení souboru.

2. Vizuální průvodce poskytuje vodítko pro nastavení parametrů s důvěrou

 • Nastavení zkušebních parametrů je usnadněno díky přehledu celého procesu zkoušení v Průvodci zkušebními parametry.
 • Průvodce zkušebními kroky je spojený s funkcí nápovědy a zobrazuje se v každém okně.
 • Ilustrace pro snadnější porozumění se používají v oknech pro řízení testu, vzorky a nastavení výsledků. Definování parametrů je díky tomu mnohem snazší.

Okno nastavení výsledků
(Zvolený ilustrační obrázek zachycuje kov, ale k dispozici jsou i guma nebo plast.)

① Typická nastavení výsledků byla připravena předem. Nastavení lze snadno upravit klepnutím na ikonu v ilustračním obrázku.
② Ilustrační obrázky se automaticky mění v závislosti na režimu a zvoleném materiálu vzorku.

3. Obrazovka pro nastavení množství vzorku a rozměrů

③ Pro každý tvar vzorku se zobrazí vlastní ilustrační obrázek. Tím je na první pohled jasné, jaké rozměry je třeba zadat.
④ Rozměry lze zadat ručně nebo automaticky ze souboru Excelu nebo pomocí posuvky a mikrometru.
⑤ Pro každý vzorek je možné zadat navíc další informace.

Snadné získání požadovaných dat

1. Panel rychlého nastavení umožňuje rychlé zadání rychlosti, rozměrů, informací do protokolu a další nastavení, přímo na hlavní obrazovce.

2. Více pokročilé navigace s učící funkcí

 • Pouze funkce potřebné pro danou zkoušku se zobrazí jako navigační ikony. Tím je myšleno, že systém je možno provozovat s důvěrou v následné zkoušení jednoduchým dotykem viditelně širokých ikon. Navíc software obsahuje učící funkci, což znamená, že se učí z kroků provedených uživatelem a přidává nové ikony pro často používané funkce na navigační lištu. To znamená, že čím více se systém používá, tím lépe se přizpůsobí stylu práce uživatele a rychleji se tak provádí operace.
   

3. Oprava zkoušky, přidání zkoušky a funkce spojení souborů

 • Oprava zkoušky:
  Části jednotlivých sad výsledků zkoušek je možné znova otestovat a nahradit novými výsledky.
 • Přidání zkoušky:
 • Celkový počet zkoušek se může zvýšit přidáním velikosti dávky (sady nebo několik sad vzorků).
 • Spojení souborů:
  Je možné vybrat a spojit soubory s výsledky zkoušky. Díky tomu je možné provést statistické výsledky z více souborů.

Přehlednější protokoly zkoušky zvyšují přesvědčivost

Vytvořte jasné protokoly zkoušek s volně konfigurovatelným rozvržením a velkým množstvím funkcí kompatibilních s webem. 

 • Editor protokolů volně umožňuje měnit rozvržení.
  Je možné vytvářet protokoly zkoušek a vkládat grafy, fotografie, loga nebo jiný grafický obsah.
  Rozvržení a velikost položek na protokolu je možné libovolně měnit. Dále je možné upravovat u každé položky samostatně fonty, barvy, ohraničení a další funkce.
 • Protokoly je možné exportovat v souborech formátu Adobe Acrobat®, Microsoft Word®, Excel®, nebo HTML.               Protokoly vytvořené v editoru protokolů lze exportovat v různých dalších formátech souborů. Tím je umožněno nastavení protokolu podle preferencí používání následného software uživatelem.
 • Funkce WebPlus (opce)
  Díky instalaci funkce WebPlus (opce) na server, mohou propojené počítače i bez nainstalovaného software TRAPEZIUM X analyzovat data nebo tisknout protokoly pomocí Internet Explorer.

* Vzhled a specifikace se mohou změnit bez předchozího informování.

Pouze pro výzkumné účely. Nepoužívat při diagnostice.

Tato stránka může obsahovat odkazy na výrobky, které nejsou dostupné ve Vaší zemi.
Prosím, kontaktujte nás, abychom Vám předali informace o dostupnosti výrobku ve Vaší zemi.

Top of This Page